Profesní životopisy zaměstnanců

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Zaslání profesních životopisů následujících zaměstnanců ÚMČ Praha 7: Foglová Monika, Pechač Kamil, Pelzl Jan, Štěpař Michael, Tomíček Vojtěch.

2. Datum, od kterého jsou uvedení zaměstnanci zaměstnáni na ÚMČ P7 a datum, od kterého zastávají svou současnou pozici.

3. Zda byli tito zaměstnanci ÚMČ Praha 7 v uplynulých dvou letech svým zaměstnavatelem vysláni na školení nebo jim byla poskytnuta nějaká jiná forma vzdělávání (např. online kurzy, e-learning).

4. V případě že ano, informace o těchto školeních (či podobných aktivitách), v následujícím minimálním rozsahu:
- Název
- Stručný popis/anotace/osnova
- Dodavatel (obchodní jméno a IČ, případně obdobné údaje potřebné pro identifikaci u zahraničního subjektu)
- Částka včetně DPH, kterou ÚMČ zaplatil
- Kteří zaměstnanci se aktivity účastnili
- Datum, případně datumy, kdy se aktivita konala

S pozdravem,

Michal A. Valášek

VED OPČ Lenka Sedláková,

7 příloh

 

Vážený pane Valášku,

v přílohách Vám zasíláme požadovanou odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.,
zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Lenka Sedláková

vedoucí odboru personálních činností

 

e-mail: [1][emailová adresa]

tel.: 220 144 098

mobil: 739 686 421

kancelář č. 280

 

[2]10941132_10153126859360739_5937491820600183214_n

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/formular