Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Hilpertová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Profesní průkaz

Čekáme, až si Eva Hilpertová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Eva Hilpertová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vlastním řp skupiny D a k tomu profesní oprávněni. Každý rok absolvuji pravidelné školení. Loni jsem si rozšířila řp o skupiny C,CE. Jaký je nyní postup pro získání profesního oprávnění pro tyto skupiny?
Děkuji za odpověď
Eva Hilpertová

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 5.2.2019 18:37:27
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Profesní průkaz

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 5.2.2019 18:37:27
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Profesní průkaz

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #7648 e-mail] ??

 

Naše čj. 43/2019-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 5. 2. 2019 –
odpověď

 

  Vážená paní,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 5. 2. 2019
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále
jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována téhož dne pod
č. p. 6759/2019-MD-CKDP. V žádosti jste požádala o informaci – cit.:
„Vlastním řp skupiny D a k tomu profesní oprávněni. Každý rok absolvuji
pravidelné školení. Loni jsem si rozšířila řp o skupiny C,CE. Jaký je nyní
postup pro získání profesního oprávnění pro tyto skupiny?“ 

 

Vaše žádost svým obsahem nespadá do oblasti InfZ, neboť se jedná o žádost
o výklad právních předpisů, konkrétně zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o
změnách některých zákonů (dále jen „zákon č. 247/2000“). nicméně věcně
příslušný Odbor agend řidičů Vám nad rámec svých zákonných povinností
poskytuje následující informace.

 

Pokud jste profesně způsobilá řidička podle § 52c zákona č. 247/2000 pro
skupinu vozidel D, rozšířila jste si řidičské oprávnění o skupiny vozidel
C a C+E a máte v úmyslu stát se rozhodnutím obecního úřadu obce
s rozšířenou působností profesně způsobilou také pro tyto skupiny vozidel,
pak se musíte podle § 47 odst. 5 citovaného zákona podrobit zvláštní části
výuky a výcviku pro novou skupinu vozidel podle přílohy č. 1 nebo přílohy
č. 2  k vyhlášce č. 156/2008 Sb. (o zdokonalování odborné způsobilosti
řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č.
478/2001 Sb.) v rozsahu 35 hodin výuky a 10 hodin výcviku nebo 80 hodin
výuky a 20 hodin výcviku. Potvrzení o absolvování uvedené zvláštní části
výuky a výcviku pro novou skupinu vozidel vydané akreditovaným školicím
střediskem je třeba předložit společně s dalšími požadovanými doklady
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého budete písemně
žádat o rozhodnutí ohledně uznání profesní způsobilosti. Doposud
absolvovaná pravidelná školení Vám budou podle § 48 odst. 6 citovaného
zákona uznána též pro novou skupinu vozidel.  

           

 

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
[3]+420 225 131 313
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7648 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Eva Hilpertová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.