Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Alžběta Charvátová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

prodloužení parkování v Praze

Alžběta Charvátová vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Alžběta Charvátová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Alžběta Charvátová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se zeptala, zda by nebylo možné zjednodušit on-line prodloužení parkování v rezidentské části Prahy 7 (či ostatních). Už samotná výzva e-mailem představuje pořádný oříšek a to nemluvím o složitém přihlášení a vyplnění. Mimo jiné je potřeba zadat heslo, u kterého je výzva, že nesmí obsahovat speciální znaky (kromě uvedených). Za speciální znak je však považovaná i diakritika, což v českém jazyce opravdu nic speciálního není. Při vyplnění žádosti je potom potřeba stahování dokumentu, podpis a scan. Celá taškařice mi trvala mnohem déle, než cesta na úřad a zaplacení na místě. Ráda bych se zeptala, kdy zavedete tyto služby na úrovni, které odpovídají současným technologickým možnostem.

S přátelským pozdravem,

Alžběta Charvátová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 10.5.2019 12:00:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - prodloužení parkování v Praze elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 10.5.2019 12:00:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 10.5.2019 12:24:25
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 10.5.2019 12:00:12 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - prodloužení parkování v Praze podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXPB4EPZL
Datum a čas zaevidování: 10.5.2019 12:01:03
Vaše evidenční údaje: Charvátová Alžběta, /,, [FOI #7762 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPP08CMFIC a značkou MHMP 843740/2019.

Datum podání dokumentu/spisu: 13.5.2019.
Odesílatelem dokumentu je odbor ODO.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Alžběta Charvátová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.