Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Natálie prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Prodělání covidu v zahraničí mimo EU

Čekáme, až si Natálie přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jsem v Bangkoku a po příletu mi byl zaslán pozitivní test na covid. Nyní jsem v karanténě v nemocničním hotelu, ale mam jenom papir s potvrzenim o pozitivním výsledku.
Kde si opatrim potvrzeni o prodelani Covid-19 pro nasledne pouziti pro návrat do ČR? A jak dostanu potvrzení o prodělání nemoci, abych mohla uplatnit výhody místo očkováni až budu v ČR? Jaké dokumenty si mám zde v Thajsku vyžádat?

S přátelským pozdravem,

Natálie

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.12.2021 20:45:35 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Prodělání covidu v zahraničí mimo EU elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.12.2021 20:45:35 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
27.12.2021 16:26:01

Vaše zpráva ze dne: 23.12.2021 20:45:35
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Prodělání covidu v zahraničí mimo EU
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01ITQ1Z
Datum zaevidování: 27.12.2021 08:38:56

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
27.12.2021 16:26:01

Your message - dated 23.12.2021 20:45:35
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Prodělání covidu v zahraničí mimo EU
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01ITQ1Z
Date of registration: 27.12.2021 08:38:56

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IVTD0
značka: MZDR 46295/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 06.01.2022
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_009.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Natálie prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.