Prodej budovy

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Plzeňský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte mi, prosím, tyto informace:
Zda bylo letos jednáno Zastupitelstvem Plzeňského kraje o prodeji budovy adresa: Stará cesta č.p. 407, Plasy, nacházející se na pozemku p.č. st. 542, Plasy. Jde o jednu budovu Gymnázia a Střední odborné škola Plasy.
Pokud jednáno bylo, s jakým výsledkem.
(Já jsem o případném prodeji v zápisech zastupitelstva nic nenašel, ale chci mít jistotu)

S přátelským pozdravem,

Petr Škop

Spisová služba Athena, Plzeňský kraj

1 příloha

Písemnost - č.j. KDS/4878/15
Zpracoval: 164350155
Evidenční číslo: PK-96407/15
Věc: poskytnutí informací

F56A1A6A-4173-4552-ABDF-266EF903C7AC

Paní Janoušková, děkuji za zaslanou informaci a přeji hezký víkend.

Petr Škop