pročíst další tipy, jak získat odpověď na svůj dotaz. Obce uplatňující místní koeficient u daně z nemovitých věcí v roce 2016

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí seznamu/výčtu obcí, které k 1.1.2016 uplatňují
tzv. místní koeficient u daně z nemovitých věcí ve formátu
umožňujícím další zpracování, ideálně v tabulkovém procesoru.
Seznam by měl obsahovat minimálně název obce, výši uplatněného
místního koeficientu a číslo obce buď podle číselníku Českého
statistického úřadu nebo IČO.

Děkuji mnohokrát.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 3348/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Krylová Věra (GFŘ), Generální finanční ředitelství

1 příloha

Vážená paní Sedmihradská,

v příloze Vám posíláme slíbený přehled koeficientů podle ustanovení § 12 zákona
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2016.

S pozdravem

Věra Krylová
referent
Odbor komunikace
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 854 058
E-mail: [email address]
Web: http://financnisprava.cz

Příloha: Dle textu

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Krylová Věra (GFŘ)

Vážená paní Krylová,
děkuji za poskytnuté informace.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Generální finanční ředitelství

4 přílohy

Vážená paní ,

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 13. ledna 2016.

S pozdravem

Monika Čmelíková