proč není u lékařů ani v lékárnách lék Diprophos-jediná účinná při bolesti chronická revmaitická artitida a závoveň i při bolesti zad po operacích. Všechny náhradní léky nejsou účinné.

Adela Mourkova vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Adela Mourkova

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
proč není u lékařů ani v lékárnách lék Diprophos v injekčním provedení. Je to jediný lék, ktérý pomahá při velkých bolestech u chronické revmatické artitidě a zároveň pomáhá i při bolesti zad po 3 operacích. Všechny náhradní léky nemají podobnou účinnost. Ani při podávání opiátů nejsou bolesti zdaleka tak účinně
zaléčeny, jako při injekční léčbě Diprophosem. Děkuji za odapověd.

S přátelským pozdravem,

Mourková Adela
Nerudova 785
332 02 Starý Plzenec

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.7.2018 17:36:34 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - proč není u lékařů ani v lékárnách lék Diprophos-jediná účinná při bolesti chronická revmaitická artitida a závoveň i při bolesti zad po operacích. Všechny náhradní léky nejsou účinné. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.7.2018 17:36:34 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
23.7.2018 09:17:34

Vaše zpráva ze dne: 20.7.2018 17:36:34
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - proč není u lékařů ani v lékárnách lék Diprophos-jedin...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX0132CFL
Datum zaevidování: 23.7.2018 08:12:50

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
23.7.2018 09:17:34

Your message - dated 20.7.2018 17:36:34
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - proč není u lékařů ani v lékárnách lék Diprophos-jedin...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX0132CFL
Date of registration: 23.7.2018 08:12:50

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď Ř KAN

Identifikátor dokumentu: MZDRX0135Z6A
značka: MZDR 29526/2018-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 31.07.2018
Bc. Marcela Bendigová
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: MZDRX0135Z6A.pdf