Proč nejsou dostupná usnesení ZMČ ani RMČ na obecním webu?

Dotaz byl úspěšný.

Olga Richterová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o vysvětlení skutečnosti, že na webových stránkách MČ Praha 10 k dnešnímu datu nejsou dostupná usnesení Rady MČ ani Zastupitelstva MČ za současné volební období. Ještě nedávno – už na novém webu - přitom usnesení dostupná byla: jak to že nyní nejsou? Žádám o popis postupu, kterým k tomu došlo, a jméno pracovníka, který o stažení zveřejněných usnesení rozhodl. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace s mimořádnou důležitostí pro veřejnost, žádám také o neprodlenou nápravu.

Žádám o poskytnutí informace na můj email.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost.

V Praze dne 21.12.2015

S přátelským pozdravem,

Olga Richterová, zastupitelka MČ Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Proč nejsou dostupná usnesení ZMČ ani RMČ na obecním webu?“ bylo doručeno 21.12.2015 17:41:38 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-132921/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Olga Richterová zanechal/a poznámku ()

Odpověď mailem:
velmi Vám děkujeme za upozornění. Obratem jsme předali na technickou podporu a ve 22.18 byla již usnesení dostupná. Důvody chyby jsou technického rázu a jsou s největší pravděpodobností spojeny s údržbou databáze a nestandardním chováním modulu "usneseni", ke kterému bohužel došlo. Za vzniklé problémy se omlouváme.

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz