Proč jste udělili pokutu neziskové organizaci Milion chvilek?

Radim Hasalík vznesl tento dotaz dotaz na ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

reaguji na veřejné informace od neziskové organizace Milion Chvilek. Této organizaci jste udělili pokutu (viz https://milionchvilek.cz/clanek/dostali-...). Otázky:

1. Z jakého důvodu byla pokuta udělena? Čeho se organizace Milion Chvilek dopustila?

2. Znamená to tedy, že je zakázána jakákoliv občanská aktivita před volbami nebo v období voleb?

3. Prosím o poskytnutí anonymizovaného zdůvodnění úřadu, pokud nelze poskytnout plné znění.

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2022-04-08 14:40:59.000
Předmět / Subject: [SPAM] Žádost o informace podle dotaz - Proč jste udělili pokutu neziskové organizaci Milion chvilek?
Identifikátor / Identier: UKPS0C014I0C

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Úřad reagoval tímto stanoviskem + přiložil plné znění celého řízení se sdružením Milion chvilek:

Sdělení o poskytnutí informace
Dne 08.04.2022 obdržel Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran
a politických hnutí (dále jen „Úřad“) cestou e-mailu Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), v níž žádáte o zpřístupnění
těchto informací:
1) Z jakého důvodu byla udělena pokuta spolku Milion Chvilek, z.s.
2) Znamená to, že je zakázána jakákoliv občanská aktivita před volbami
nebo v období voleb?
3) Žádáte o poskytnutí anonymizovaného zdůvodnění Úřadu, pokud nelze
poskytnout plné znění.
K podané žádosti Úřad sděluje následující:
Ad 1) a 3) Úřad poskytuje informaci v podobě rozhodnutí ze dne 09.03.2022, č.j. UDH426/2022 (viz příloha).
Ad 2) Úřad konstatuje, že podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím
platí, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí
rozhodnutí a vytváření nových informací. Znamená to, že se nelze domáhat vůči
povinnému subjektu mj. poskytnutí právního názoru či stanoviska k určité problematice
cestou žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím, tedy ani vysvětlení, zda je zakázána jakákoliv občanská aktivita
před volbami nebo v období voleb. Úřad i přesto k této záležitosti sděluje, že občanská
aktivita v době volební kampaně zakázána není; to ostatně ani z rozhodnutí ve věci
spolku Milion Chvilek, z.s., nevyplývá. Pokud však taková aktivita naplňuje znaky
volební kampaně (jako tomu podle názoru Úřadu bylo v případě spolku Milion Chvilek,
z.s., v situacích popsaných v rozhodnutí), je třeba tyto aktivity přizpůsobit platným
ustanovením volebního zákona1 a splnit související povinnosti.