Proč došlo k navýšení ceny za provedení kanalizace v obci Liteň

Alena Vedralová vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alena Vedralová

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
chtěla bych se zeptat, proč došlo k navýšení skoro o 100 % ceny za provedení kanalizace v obci Liteň.

S přátelským pozdravem,

Alena Vedralová

Vážená paní

Váš dotaz _  Proč došlo k navýšení skoro o 100 % ceny za provedení
kanalizace v obci Liteň.

Odpověď na Váš dotaz  _   Navýšení ceny na kanalizaci nedošlo. Došlo
k navýšení ceny na výstavbu ČOV  z důvodů vzniklých problémů. Jak jistě
víte celá ČOV musela být posunuta na jiné místo z důvodů sesuvu půdy. 
Právě z tohoto důvodu se  změnila cena  na vícepracích. Ani toto navýšení
není o 100%, jedná se sice o částku poměrně vysokou, která však
nepřekročila vysoutěženou cenu. Cena za vícepráce nepřesáhla 10% z celkové
ceny.

S pozdravem

Ing. Miroslav Horák

Starosta městyse Liteň