Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Problémy související s bydlením sociálně vyloučených obyvatel a návrh jejich řešení pro jednání Vlády ČR dne 27.07.2016

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Posta, Úřad vlády České republiky

5 příloh

Vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiloženým přílohám.

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 14155p-16.pdf)(See attached file:
Příloha_1_Předkládací_zpráva.pdf)(See attached file:
Příloha_2_Materiál.pdf)(See attached file:
Příloha_3_Vypořádání_připomínek.pdf)(See attached file:
Příloha_4_Návrh_usnesení.pdf)