průměrná roční mzda starosty MČ Mgr. Libora Šťástky

Dotaz byl úspěšný.

Svatopluk Bartík

Povinný subjekt: Městská část Brno-Střed

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Poskytněte mi informaci:
- průměrná roční mzda starosty MČ Mgr. Libora Šťástky za r. 2012, 2011, 2010 a 2009 (vč. všech náhrad, premií, bonusů apod.). Stačí jedna průměrnáčástka za celý kalendářní rok.

Informaci mi poskytněte v elektronické podobě e-mailem.

Svatopluk Bartík
Havlíčkova 57, 602 00 Brno
nar. 3/9/1975
[email address]

Podatelna ÚMČ Brno-střed, Městská část Brno-Střed

Datová zpráva byla doručena do schránky
podatelna(zavinac)stred(tecka)brno(tecka)cz UMČ Brno-střed.
Datum vytvoření vaší zprávy: 9. dubna 2013 13:51:14
Na tuto zprávu neodpovídejte, zpráva je generována automaticky.

Předmět: Dotaz o informace podle dotaz - průměrná roční mzda starosty MČ Mgr. Libora Šťástky
SB> Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
SB> svobodném přístupu k
SB> informacím.
SB>
SB> Povinný subjekt:
SB> Městská část Brno-Střed
SB>
SB> Žadatel:
SB>
SB> [redacted]
SB>
SB> Žádám o následující informaci:
SB>
SB> Povinný subjekt: Městská část Brno-Střed
SB>
SB> Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
SB> přístupu k informacím.
SB>
SB> Poskytněte mi informaci:
SB> - průměrná roční mzda starosty MČ Mgr. Libora Šťástky za r. 2012,
SB> 2011, 2010 a 2009 (vč. všech náhrad, premií, bonusů apod.). Stačí
SB> jedna průměrnáčástka za celý kalendářní rok.
SB>
SB> Informaci mi poskytněte v elektronické podobě e-mailem.
SB>
SB> Svatopluk Bartík
SB> Havlíčkova 57, 602 00 Brno
SB> nar. 3/9/1975
SB> [email address]
SB>
SB> Informaci poskytněte elektronicky na email:
SB> [FOI #352 e-mail] ??
SB>
SB>
SB> Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách
SB> www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv
SB> svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ
SB> ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE
SB> (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi
SB> zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
SB> Děkujeme.
SB>
SB> Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti
SB> nebo jiným posouzením
SB> žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
SB> informacím, beru na vědomí,
SB> že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
SB> Datum podání:
SB>
SB> 9/4/2013
SB>
SB> -------------------------------------------------------------------
SB>
SB> Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni
SB> budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla
SB> o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
SB> http://infoprovsechny.cz/help/officers
SB>
SB> Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za
SB> užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové
SB> stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde
SB> uveřejňujete povinné informace.
SB>
SB>
SB>
SB>

ukázat citované pasáže

nadenickova, Městská část Brno-Střed

1 příloha

Vážený pane,
k Vaší žádosti o informace přikládám odpověď.

s pozdravem
Mgr. Kateřina Nádeníčková
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno - střed 

Svatopluk Bartík

Vážená paní Nádeníčková,
buďte tak hodná a poskytněte mi odpověď ve formě odpovídající mému dotazu. Tj. v podobě: "rok, částka v Kč, případně nějaký váš komentář či upřesnění". Sama dobře víte, že tohle není odpověď dle intencí zákona 106/99 Sb. Doufám, že si nepřejete, abych vás zase školil přes média. Budu vám vděčný, když to zvládnete po dobrém, v reakci na tento můj neformální přípis :-)
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,

Srdečně,

Svatopluk Bartík
žadatel

nadenickova, Městská část Brno-Střed

1 příloha

vážený pane,
v příloze přikládám doplnění k Vaší žádosti o informace.

s pozdravem
Mgr. Kateřina Nádeníčková
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno - střed