Přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě

Dotaz byl odmítnut Nejvyšší soud ČR.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Nejvyšší soud ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí třech naposledy vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozhodnutí ve věci úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Přiznání úroků z
dlužného výživného pro nezletilé dítě" s evidenčním číslem
75ef06c9-9c3e-4baf-a920-94f2b20fdc17 a s běžným číslem 4758/2016 bylo
doručeno dne 06.05.2016 07:38:09.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Nejvyšší soud

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Nejvyšší soud ČR

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Přiznání úroků z
dlužného výživného pro nezletilé dítě" s evidenčním číslem
75ef06c9-9c3e-4baf-a920-94f2b20fdc17 a s běžným číslem 4758/2016, doručené
dne 06.05.2016 v 07:38:09 a ověřené dne 06.05.2016 v 07:54:02, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 ZIN 62/2016" a ke zpracování dne 06.05.2016
v 11:22:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Nejvyšší soud Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tomíček Petr, Nejvyšší soud ČR

2 přílohy

Vážená paní,

V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

Nejvyšší soud jako povinný subjekt respektuje Vaše upozornění, že odpověď
na žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 62/1016 bude automaticky
zveřejněna na internetu, proto neobsahuje žádné osobní údaje žadatele,
ačkoli jste je ve své žádosti o poskytnutí informace řádně doložila.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Tomíček

vedoucí

oddělení styku s veřejností

Nejvyšší soud

Burešova 20, 657 37  Brno

Czech Republic

Tel.: +420 541 593 162

Email: [1][emailová adresa]

Web: [2]www.nsoud.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.nsoud.cz/