Přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě

Dotaz byl úspěšný.

Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud Praha-východ

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytnutí třech naposledy vydaných, pravomocných, anonymizovaných rozsudků, jimiž bylo rozhodnuto o přiznání úroků z dlužného výživného pro nezletilé dítě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud Praha-východ

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Přiznání úroků z
dlužného výživného pro nezletilé dítě" s evidenčním číslem
77e28abe-b1a7-411d-98df-72d1ad492304 a s běžným číslem 18217/2016 bylo
doručeno dne 28.04.2016 00:46:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Praha-východ

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Popovičová Lenka, Okresní soud Praha-východ

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasíláme Vámi požadované informace.

 

Mgr. Martin Dostál, v.r.

předseda Okresního soudu Praha – východ

 

Za správnost:

 

         

           Lenka Popovičová

                Infocentrum

    Okresní soud Praha – východ

[1][emailová adresa]

        tel.. 221 729 311, 399

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]