Přívěsný vozík

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo dopravy.

Kovář Jiří

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Dobrý den
Koupi jsem starší přívěsný vozýk za auto.Byl vroben vroce 1996 Opravil jsem ho,ale na technické kontrole chtějí aby na vojíčku byl vyražen Vinkód,
mýslý že tam žádný nebyl, a ani na vozíku oryginál vyrobený v továrně jsem ho nenašel.Jaká je povinost ho tam mít a podle jakého předpisu nebo vyhlášky se to řídí.
Kovář Jiří

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.4.2016 14:25:24
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přívěsný vozík

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 27.4.2016 14:25:24
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přívěsný vozík

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Jiří Kovář

e-mail: [FOI #5257 e-mail] ??

   

Naše čj. 205/2016-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 27. 4. 2016 - odpověď

 

Vážený pane,

 

dne 27. 4. 2016 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označení jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Toto podání bylo zaevidováno podatelnou
ministerstva téhož dne pod čp. 22819/2016-MD-CKDP.  V tomto podání
požadujete- cit.:  

 

„Koupi jsem starší přívěsný vozýk za auto.Byl vroben vroce 1996 Opravil
jsem ho,ale na technické kontrole chtějí aby na vojíčku byl vyražen
Vinkód, mýslý že tam žádný nebyl, a ani na vozíku oryginál vyrobený v
továrně jsem ho nenašel.Jaká je povinost ho tam mít a podle jakého
předpisu nebo vyhlášky se to řídí.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon
se vztahuje na poskytování informací o úřadech jako takových a nikoliv na
řešení životních situací, vytváření nových informací, resp. výkladu
právních norem.  

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, zasíláme Vám vysvětlení
vycházející z podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních
vozidel:

 

z hlediska technických předpisů platných dle Vámi uváděného roku výroby
vozidla tj. 1996, podléhala přípojná vozidla – vozíky za auto, povinné
ražbě výrobního čísla (VIN) na pevnou část vozidla. V případě vozíků byla
tato ražba nejčastěji právě na oji vozíku. Jedná se o základní
identifikátor vozidla. Vámi dotazovaný právní předpis, který to nařizoval,
platný v době výroby vozidla, je vyhláška 102/1995 Sb. § 101.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[1]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[2][emailová adresa] | [3]+420 225 131 317
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...