Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman osička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

přívěs za traktor kategorie OT a O

Roman osička vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Roman osička přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Máme jako firma dotaz zda za běžným zemědělským traktorem např. zn ZETOR Proxima můžeme tahat přívěs kategorie např. O2
Konkrétně se nám jedná o to že výrobce dodává speciál.přívěsy na kabelové cívky jen v kategorii např. O2 a ne OT2 , ale my potřebujeme tento přívěs používat v soupravě právě s traktorem pro naši činnost naapř. po polích, v terénu.

S přátelským pozdravem,

Roman osička

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 15.11.2017 13:56:02
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - přívěs za traktor kategorie OT a O

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 15.11.2017 13:56:02
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - přívěs za traktor kategorie OT a O

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Roman Osička

Brněnská 3976

695 01 Hodonín                                             e-mail:      
[1][FOI #7048 e-mail] ??

 

 

   

Naše čj.  439/2017-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 15. 11. 2017 – odpověď

 

 

Vážený pane,

 

dne 15. 11. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Toto podání bylo zaevidováno podatelnou
ministerstva téhož dne pod čp. 59037/2017-MD-CKDP.  V tomto podání
požadujete- cit.:  

 

„Máme jako firma dotaz zda za běžným zemědělským traktorem např. zn ZETOR
Proxima můžeme tahat přívěs kategorie např. O2. Konkrétně se nám jedná o
to že výrobce dodává speciál. přívěsy na kabelové cívky jen v kategorii
např. O2 a ne OT2 , ale my potřebujeme tento přívěs používat v soupravě
právě s traktorem pro naši činnost např. po polích, v terénu.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, sdělujeme Vám na základě 
vyjádření věcně příslušného odboru provozu silničních vozidel, že za
traktor lze připojit přívěs kategorie O1 a O2 po splnění všech podmínek
daných § 34 odst. 6 bodu c) vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3]+420 225 131 317
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7048 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Roman osička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.