Privatizační projekt PP 83541

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Pozemkový fond České republiky měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

Povinný subjekt: Pozemkový fond České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii privatizačního projektu PP 83541, Soubor pozemků a staveb, k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a pozemky včetně zemědělské stavby, k.ú. Havlíčkův Brod, obec a okres Havlíčkův Brod

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Pozemkový fond České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Privatizační projekt PP 83541“ bylo doručeno 07.01.2015 12:30:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 008144/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 296 164 111, Fax: 296 164 139
Email: [email address], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.