Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kristina Nedělová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Kristina Nedělová

Povinný subjekt: Ústavní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu nemůže být otec dítěte u ultrazvukového vyšetření, když u porodu být může. Odjíždíme ve stejném autě, bydlíme ve stejné domácnosti, nic bych neřekla na to kdybych tam šla s kolegyní nebo kamarádkou, která nebydlí ve stejné domácnosti. Přijde mi to škoda a okradate otce o krásný možná poslední zážitek. Prosím najdete mi vyhlášku nebo něco podobného..nic nemohu najit

S přátelským pozdravem,
Nedělová

Ústavní soud

1 příloha

Toto sdělení podatelny Ústavního soudu je generováno zcela automaticky.

Vaše datová zpráva s předmětem Žádost o informace podle dotaz - Přítomnost
u ultrazvukového vyšetření podaná prostřednictvím elektronické podatelny
dne 23. 2. 2021 v čase 17:01 byla přijata pod číslem podání US CKDP
0002779/21 nebyla podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo podpis
nebyl ověřen, jako validní. Výsledek ověření: Neobsahuje žádné podpisy

Jde-li o ústavní stížnost nebo jiný návrh na zahájení řízení před Ústavním
soudem, resp. návrh ve věci samé, je podle § 42 odst. 3 zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 63
zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
třeba toto podání doplnit nejpozději do tří dnů předložením originálu,
případně písemným podáním shodného znění. Pokud by toto podání nebylo ve
stanovené lhůtě tímto způsobem doplněno, Ústavní soud k němu nebude nadále
přihlížet.

Toto upozornění se nevztahuje na jiné typy podání podle jiných právních
předpisů.

--------------------------------------------------------------------------

Seznam validací příloh:

K Vašemu podání nebyly připojeny žádné přílohy.

--------------------------------------------------------------------------

Pro komunikaci s Ústavním soudem můžete využít tato spojení:

Adresa: Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno 2

Tel.: (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309 (záložní fax 542161169)

Elektronická podatelna: Instituce [Ústavní soud vyžaduje e-mail]
Datová schránka: z2tadw5
Web: www.usoud.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kristina Nedělová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.