Přístup ke strojově zpracovatelným informacím z GRAPP

Ondrej Nedoma vznesl tento dotaz dotaz na Správa železnic

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Ondrej Nedoma

Povinný subjekt: Správa železnic

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Koncem 2020 jsem žádal o přístup ke strojově zpracovatelným informacím z GRAPPu, které nelze získat z veřejných souborů ve formátu JDF, čímž myslím polohu vlaků v reálném čase a informace o výlukách/mimořádnostech. Svůj dotaz jsem zasílal na epodetelnu Správy Železnic, odkud mi bylo odpovězeno, že data poskytujete "jednotně a nediskriminačně" a že "data jsou zdarma, ale za provoz, podporu a administraci je roční poplatek cca 132 000 Kč bez DPH". Přijde mi, že tímto open data ztrácí smysl. Chtěl jsem si pouze vytvořit jednoduchý skript který by mne informoval formou notifikaci v mobilním telefonu o zpoždění spojů, kterými denně jezdím. Dále mne napadlo využít "skryté" API, které je využíváno samotnou stránkou GRAPPu, avšak to není povoleno. Skutečně by za takovouto věc bylo vhodné platit 360 Kč denně? Proč tato data nemohou být otevřená stejným stylem jako například informace o katastru?

S přátelským pozdravem,

Ondrej Nedoma

Správa železnic

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA , PROSÍME NEODPOVÍDEJTE NA NI
*************************************************************************************************

Dobrý den,

Vaše datová zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Přístup ke strojově zpracovatelným informacím z GRAPP byla doručena 2022-11-09 13:21:05.0 na elektronickou adresu podatelny Generální ředitelství SŽ - Hlavní podatelna.

Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor : 1573902

Správa železnic, státní organizace
Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003 / 7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Správa železnic

2 přílohy

Dobrý den,

v příloze této datové zprávy Vám zasíláme:

dokument ve věci: Vyřízení žádosti 106/1999 Sb., Nedoma, přístup ke GRAPP
číslo jednací: 78198/2022-SŽ-GŘ-O25

Správa železnic, státní organizace
Praha, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
www.spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.spravazeleznic.cz/dolozka