Příspěvek na bydlení - doložení vyúčtování služeb spojených s bydlením

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se informovala, zda byl vydán interní akt řízení (metodický pokyn, instrukce), k níže uvedenému. Popřípadě, zda níže uvedené bude automaticky zohledňováno u žadatelů, či osob pobírajících dávku Příspěvek na bydlení, tj. nebude po nich požadován příslušný doklad dříve, než jej mají ze zákona obdržet (pokud jej obdrží až na konci zákonné lhůty).

Ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb., ukládá povinné dokládání vyúčtování zálohově placených služeb spojených s bydlením. Takovýto doklad je vyžadován zejména pro uplatnění nároku na dávku Příspěvek na bydlení, ať již přiznaný, nebo nově žádaný.

Podle ust. § 7 zákona č. 209/2020 Sb., se termín poskytnutí vyúčtování zálohově placených služeb, určený dle ust. § 7 zákona č. 67/2013 Sb.prodlužuje do dne 31.8.2020 (pro rok 2020) se splatností 1.9.2020. Dokládání vyúčtování služeb k nároku na dávku Příspěvek na bydlení, tak nebude možné dříve, než v měsíci září roku 2020 v případech, kdy např. pronajímatel nemovitosti jej poskytne na konci zákonné lhůty.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Příspěvek na bydlení - doložení vyúčtování služeb spojených s bydlením" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 8. 7. 2020 14:18:55, zaregistrováno bylo dne: 8. 7. 2020 15:05:58 pod číslem jednacím: MPSV-2020/139322.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/139322-331/1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/139322-750/3