Marie Pumprlová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám vystudovaný magisterský obor učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední a vyšší odborné školy a zajímalo by mě, zda jsem kvalifikovaná vyučovat Přírodopis na 2 stupni ZŠ, Dle ŠVP se průřezová témata tohoto předmětu prolínají s mými primárně vystudovanými předměty (biologie, základy genetiky atp.)

Děkuji za odpověď, s přátelským pozdravem,

Marie Pumprlová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přírodopis
na ZŠ', zaslané '02.06.2020 19:43:49' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXJZYB

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

absolvováním učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední
odborné školy jste získala kvalifikaci učitele.

Na ZŠ byste mohla vyučovat např. výchovu ke zdraví. Posouzení předmětů,
které byste mohla vyučovat, je na řediteli školy. Zaměření Vašeho studia
neodpovídá všeobecně-vzdělávacím předmětům základní školy. Absolventům
tohoto studijního oboru doporučujeme doplnění některého
všeobecně-vzdělávacího předmětu studiem v programu CŽV na vysoké škole.

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy