Přípravný ročník

Dotaz byl úspěšný.

lenka machova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
pracuji v praktické škole. Máme integrovány i děti se středně těžkým mentálním postižením a sluchovým postižení. Lze při naší škole zřídit přípravný ročník? Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Lenka Machová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přípravný
ročník', zaslané '13.05.2014 11:45:50' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XFTJL

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kryčová Hana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

  • Attachment

    image001.jpg

    1K Download

  • Attachment

    hlavickovy papir 2014 Machov L Dotaz na v klad z kona p pravn ro n kZ dotaz na v klad z kona.pdf

    312K Download View as HTML

Vážená paní,

v příloze Vám zasíláme informace k Vaší žádosti o poskytnutí informací.

 

 

S pozdravem

-------------------------------------------------------

Ing. Hana Kryčová

odbor právní a správní

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 8

118 12 Praha 1

tel: +420 234 812 118

e-mail: [2][email address]

[3]www.msmt.cz

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.msmt.cz/

Kostková Martina, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

Vážená paní Machová,

k Vašemu dotazu ze dne 13. května 2014 sdělujeme, že v souladu s
ustanovením § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mohou obec,
svazek obcí nebo kraj se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné
třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je
předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.
Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.
Ředitel školy rozhoduje o zařazení dítěte do přípravné třídy na žádost
zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského
poradenského zařízení, které k žádosti připojí zákonný zástupce.

Přípravnou třídu lze zřídit při jakékoliv základní škole, výjimkou jsou
základní školy speciální, při nichž lze zřídit přípravný stupeň podle §
48a školského zákona.

Pro Vaši informaci doplňujeme, že připravovaná novela školského zákona (v
současné době před předložením do vlády a konečný text tedy může ještě
doznat změn) zamýšlí umožnit vzdělávání v přípravné třídě nejen sociálně
znevýhodněným dětem, ale všem dětem, u nichž je předpoklad, že zařazení do
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

S pozdravem

Mgr. Petr Vokáč

ředitel odboru legislativy

 

Vyřizuje: M. Kostková

 

 

Mgr. Martina Kostková

referentka odboru legislativy

sekce legislativy a práva

[1]Popis: cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 8

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 365

e-mail: [2][email address]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.msmt.cz/