Přípravná třída

Dotaz byl úspěšný.

lenka machova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v příštím školním roce bude v naší škole opět otevřena přípravná třída. Prosím o informaci, jaký je minimální počet žáků, zda lze do této třídy zapsat žáka, kterému bude pět let až v průběhu toho školního roku(např v říjnu), nebo zda ho tam lze zařadit i v průběhu roku, zda lze v rámci této třídy zřídit skupinu pro děti s narušenou komunikační schopností a jak se potom mění počet žáků. Za odpověď děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lenka Machova

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Přípravná
třída', zaslané '24.03.2016 17:37:10' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XEGVS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Vatalová Jaroslava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

 

obrátila jste se na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
s dotazem, nikoliv s žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím. Váš dotaz se skutečně netýká informace
dle citovaného zákona.

K Vašemu dotazu odkazuji na § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním a středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů, kde je uveden minimální počet dětí
v přípravné třídě – min. 10. Ve vyhlášce č. 48/2005 Sb. o základním
vzdělávání je uveden maximální počet – 15 dětí. Z minimálního i
maximálního počtu lze se souhlasem zřizovatele povolit výjimku ve smyslu §
23 odst. 4 a 5 školského zákona.

Nyní je možné do přípravné třídy přijmout dítě, které je v posledním roce
před zahájením školní docházky nebo mu byl udělen odklad školní docházky.
Přednostně jsou přijímány děti s uděleným odkladem školní docházky.
Přijaté dítě musí dosáhnout k 31. 8. daného roku alespoň pěti let. Dítě, 
které dovrší věku 5 let až v průběhu školního roku, nemůže být do
přípravné třídy přijato, neboť se nejedná o dítě v posledním ročníku před
zahájením povinné školní docházky. Přípravné třídy jsou zřizovány
především z důvodu vyrovnání jejich vývoje a k přijetí je nutné doložit
písemné doporučení školského poradenského zařízení. Proto se počty dětí,
v případě přijetí dítěte s narušenou komunikační schopností, nesnižují.

Pokud bude schválena novela školského zákona, kterou nyní projednává
Parlament ČR, bude možné do přípravné třídy zařadit jen dítě, kterému byl
udělen odkad školní docházky.

 

S pozdravem

 

Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová

ministerský rada

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Oddělení předškolního, základního
a základního uměleckého vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 812 128

e-mail: [2][email address]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.msmt.cz/