Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hrdlořezská zvonička, spolek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Připomínky subjektů Arnika a Ústav pro ekopolitiku ke změně územního plánu Z 2048/00

Čekáme, až si Hrdlořezská zvonička, spolek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Hrdlořezská zvonička, spolek

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, žádáme o plné znění připomínek subjektů Arnika a Ústav pro ekopolitiku ke změně územního plánu Z 2048/00.

V případě, že by s poskytnutím informace souvisely finanční náklady, prosíme, abychom o tomto byli předem vyrozuměni. V případě potřeby upřesnění dotazu nás, prosím, kontaktujte.

Pokud jsou připomínky rozsáhlé, budeme rádi i za možnost do nich nahlédnout.

S přátelským pozdravem,

Hrdlořezská zvonička, spolek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.3.2024 23:09:06 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Připomínky subjektů Arnika a Ústav pro ekopolitiku ke změně územního plánu Z 2048/00 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.3.2024 23:09:06 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Připomínky subjektů Arnika a Ústav pro ekopolitiku ke změně územního plánu Z 2048/00",
bylo doručeno dne 28.03.2024 23:09:06 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 612270/2024.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Hrdlořezská zvonička, spolek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.