Připomínky k přeložce I/12

Michael Hartman vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 21

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 21 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Michael Hartman

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s prací zastupitele a aktuálním nedostatkem komunikace směrem od radnice

1) žádám o zaslání kopie připomínek poskytnutých MČ ve věci přeložky I/12 (obchvat) na základě požadavku PUDIS s.r.o. (termín dle veřejných zdrojů měl být do 31.7.2015)

2) žádám o informaci, zda bude se stavbou přeložky zachována pro pěší a cyklistiku stávající komunikace Koloděje - Újezd na Lesy ve spojnici ulic K Blatovu, Václava Chocholy (Koloděje) a Oplanská (Praha 21).

3) jak bude výše uvedená komunikace řešena? (obchvat v zářezu a komunikace pro pěší a cyklistiku nad ním? Nebo zde bude nadjezd, nebo nějaká širší spojka biokoridorů s pěšinou či jak toto bude konkrétně řešeno?)

3) žádám o informaci, proč nebyla při sběru připomínek MČ Praha 21 věc obchvatu I/12 jako významná záležitost veřejně projednána (jako to učinily např. Úvaly a další). Kdo konkrétně je za toto zodpovědný?

4) dle záznamu veřejného jednání v Úvalech se starosta Květnice sešel ve věci změny projektu s "odborníky na ÚMČ Praha 21". Žádám o informaci k této schůzce, kdy se konala, kdo se ji za MČ Praha 21 účastnil, a kopii zápisu.

5) žádám o kopie všech písemných vyjádření MČ ve věci I/12 věci učiněných v období květen 2015 - srpen 2015.

S přátelským pozdravem,

Michael Hartman