Přípis 4 KZN 150/2016-12

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Městské státní zastupitelství v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii přípisu 4 KZN 150/2016-12 ze dne 20. 5. 2016, byť i v anonymizované podobě

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městské státní zastupitelství v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Přípis 4 KZN
150/2016-12" s evidenčním číslem 2e81ec2d-7102-4ec2-8ed9-63be9466c021 a s
běžným číslem 16427/2016 bylo doručeno dne 06.07.2016 17:55:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

podatelna, Městské státní zastupitelství v Praze

3 přílohy

Prosíme o potvrzení přijetí e-mailu. Děkuji