Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Foldyna prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Případ opakovaných voleb v Brně-sever

Čekáme, až si Jakub Foldyna přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jakub Foldyna

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí rozhodnutí Krajského soudu v Brně z opětovného řízení v případě voleb v městské části Brno-sever, které bylo vydáno
v březnu 2015 poté, co Ústavní soud svým nálezem (III. ÚS 3673/14) zrušil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014 (č. j. 67 A 13/2014-113).

S přátelským pozdravem,

Jakub Foldyna

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Případ opakovaných
voleb v Brně-sever" s evidenčním číslem
cc5067d0-6079-4b24-9893-b3497039aad8 a s běžným číslem 133075/2019 bylo
doručeno dne 01.07.2019 12:56:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

3 přílohy

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost včetně příloh.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jakub Foldyna prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.