Věra Hromádková

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Do jižních čech kdysi existoval jeden přímý spoj ze severu (z Ústí nad Labem do Českých Budějovic a zpět).Dnes se musí přestupovat v Praze,a ptám se zdali by nemohl být znovu obnovem jeden přímý spoj . Pro starší lidi i pro maminky s dětma.Myslím si, že je dost náročné přebíhat po nástupišti.Nedalo by se o tom uvažovat. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Věra Hromádková

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 1.2.2015 12:43:33
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - přímé spoje do Jižních čech

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 1.2.2015 12:43:33
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - přímé spoje do Jižních čech

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

 

ČJ: 38/2015-072-Z106/3

 

Věc: Odpověď žadatelce ve věci vlakového spojení
 

 

Vážená žadatelko,

 

obrátila jste se na nás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). V této
žádosti jste uvedla: „…ptám se zdali by nemohl být znovu obnovem jeden
přímý spoj (z Ústí nad Labem do Českých Budějovic a zpět)?“

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši žádost  převzatou podatelnou
Ministerstva dopravy ČR dne 2. února 2015, zaevidovanou pod č. p.
5508/2015-MD-CKDP a připravilo Vám odpovědi na základě podkladů odboru
veřejné dopravy.

 

V současné době komplikuje přestupování v Praze zejména přestavba haly
hlavního nádraží v Praze. Zároveň však na trati mezi Prahou a Českými
Budějovicemi probíhají rozsáhlé modernizační stavby, které po dokončení
povedou k úspoře času cestujících. Po dokončení oprav a modernizaci trati
bude v Praze hl. n. možné zajistit spolehlivý přestup mezi linkami. V
cílovém stavu bude možná cesta z Českých Budějovic do Ústí nad Labem s
krátkým přestupem každou hodinu po celý den. Přestup tedy bude nutný, ale
měl by být jednodušší než dnes.

 

Dovolte nám na závěr, abychom Vás upozornili, že dotaz, který kladete,
není dotazem ve smyslu InfZ.  Nežádáte totiž informaci jako takovou, ale
vznášíte prosbu, aby ministerstvo provozovalo vlakový spoj vámi popsaným
způsobem (bez přestupu). Pokud byste prosbu zaslala na Ministerstvo
dopravy jako běžný dotaz, bez odkazu na InfZ, odpověděli bychom Vám rovnou
k věci bez nutnosti zabývat se formální stránkou InfZ.

Pro lepší porozumění toho, co je dle InfZ informace, sdělujeme, že
informací se míní jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na
listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního. 

 

S pozdravem

 

Mgr. Tomáš Neřold, M. A.

samostatné oddělení tiskové Ministerstva dopravy

pověřený řízením