Přílohy Smlouvy o dodávce výkonového zpoplatnění

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Ředitelství silnic a dálnic ČR neměli požadované informace.

David Havlík

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie příloh Smlouvy o dodávce výkonového zpoplatnění ze dne 29.03.2006

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Soldatova Marie, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vážený pane Havlíku,

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 28.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost se týkala zaslání " kopie příloh Smlouvy o dodávce výkonového zpoplatnění ze dne 29.03.2006".

Předmětné přílohy ke Smlouvě o dodávce výkonového zpoplatnění jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR.

ŘSD ČR nebylo u citované smlouvy smluvní stranou a nemá k dispozici ani originál smlouvy.

Z uvedených důvodů nemůže ŘSD ČR požadované dokumenty poskytnout.

S pozdravem a přáním úspěšného dne

Bc. Marie Soldatova
Samostatné tiskové oddělení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
tel: 241 084 262
www.rsd.cz, [email address]

ukázat citované pasáže