Příkaz 37 Nt 670/2013

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Obvodní soud pro Prahu 5

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Obvodní soud pro Prahu 5.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii příkazu soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12.9.2013, sp. zn. 37 Nt 670/2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Příkaz 37 Nt
670/2013" s evidenčním číslem 730c143b-c984-4764-860e-b4ebb7258c5d a s
běžným číslem 124423/2014 bylo doručeno dne 22.12.2014 14:41:41.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Příkaz 37 Nt
670/2013" s evidenčním číslem 730c143b-c984-4764-860e-b4ebb7258c5d a s
běžným číslem 124423/2014, doručené dne 22.12.2014 v 14:41:41 a ověřené
dne 22.12.2014 v 14:52:32, bylo přiřazeno ke spisové značce "37 NT
670/2013" a ke zpracování dne 22.12.2014 v 15:47:17.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.