Příjmy z inzerce

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuncová

Povinný subjekt: Městská část Praha 8

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržela v souvislosti s vydáváním tiskoviny "radniční listy" v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle "radničních listů"

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuncová

Městská část Praha 8

1 příloha

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 48, Praha 8 - Libeň
tel.: +420 222 805 111
fax: +420 222 805 670
e-mail: [emailová adresa] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [MČ Praha 8 vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.praha8.cz