Příjmy z inzerce

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuncová

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržela v souvislosti s vydáváním tiskoviny "radniční listy" v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle "radničních listů"

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuncová

Městská část Praha 2

Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Příjmy z inzerce“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy.

Odesláno: 23.04.2017 11:56:33
Doručeno: 23.04.2017 12:00:01

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha2.cz

Městská část Praha 2

1 příloha

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Příjmy z inzerce“ bylo přijato k dalšímu zpracování.
O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Odesláno: 23.04.2017 11:56:33
Doručeno: 23.04.2017 12:00:01
Číslo jednací: MCP2/040828/2017

Na toto upozornění neodpovídejte.
e-podatelna

Městská část Praha 2
Náměstí Míru 20/600
120 39 Praha 2
tel.: +420 236 044 111
fax: +420 222 510 138
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha2.cz

Informace pro všechny,

1 příloha

--  Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Prokopová Lenka, [1]3/5/2017

Dobrý den,

reagujeme na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Odpovědi naleznete v příloze.

 

S pozdravem

 

Mgr. Lenka Prokopová

vedoucí odd. vnějších vztahů

tel.: 236 044 119

GSM: 602 693 468

odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů

[1][2]cid:image002.png@01CD58F2.F4E28BF0

nám. Míru 20

120 39 Praha 2

[2]www.praha2.cz

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. [3]http://www.praha2.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/request/pri...
2. file:///tmp/cid:image002.png@01CD58F2.F4E28BF0
3. http://www.praha2.cz/