Příjmy z inzerce

Dotaz byl úspěšný.

Tereza Kuncová

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržela v souvislosti s vydáváním tiskoviny "radniční listy" v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
2. Maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle "radničních listů"

Za poskytnutí informací předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Tereza Kuncová

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Příjmy z inzerce? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Příjmy z inzerce? bylo doručeno 23.04.2017 12:00:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 071369/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
 
Povinný subjekt:
Městská část Praha 1
 
 
Věc: Žádost o informace - vyřízení
 
Městská část Praha 1 zaevidovala dne 24.4.2017  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“).
 

Předmětem žádosti jsou následující informace:

1. Celkové příjmy z inzerce, které Vaše MČ obdržela v souvislosti s
vydáváním tiskoviny "radniční listy" v období 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016

2. Maximální povolený počet stran inzerce v jednom čísle "radničních
listů"

 
Odpověď:

Ad 1 –

Městská část postupuje při poskytování prostoru k inzerci tak, že
prioritně dává prostor aktivitám, které podporuje schváleným
spolupořadatelstvím akce, případně schválenou dotací v rámci dotačního
řízení.

Tyto akce jsou v případě dotací schvalovány zastupitelstvem, v případě
spolupořadatelství radou městské části.

Ve Vámi uvedeném období Městská část Praha 1 neobdržela za inzerci ve Vámi
dotazované tiskovině žádné finanční prostředky.

Část inzerce je pak inzercí na akce přímo realizované městskou částí, ať
již v oblasti sportu, kultury nebo oblasti sociální (jako např. veletrh
poskytovatelů sociálních služeb) či zdravotní.

Ad 2 –

Usnesením městské části (radou či zastupitelstvem) není předem dán limitní
počet stran věnovaných v daném čísle inzerci. Počet a velikost inzerce se
řídí zaměřením čísla a množstvím a významem akcí, podpořených v rámci
dotací či spolupořadatelství, které v daném období probíhají či se
připravují.