Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Antonín Herzán prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Příjezdová komunikace v jiném okrese

Čekáme, až si Antonín Herzán přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Antonín Herzán

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádáme Vás touto cestou o Vaše vyjádření k popsanému stavu:
jak se chovat v situaci, že mám zaměstnání v okrese Most, trvalé bydliště v okrese Most, bydlím a zaměstnání mám v horské oblasti, ale má hlavní příjezdová cesta ( místní komunikace) z mého bydliště do mého zaměstnání protíná cca v délce 500/600 m sousední okres?
Při průjezdu sousedním okresem nemám potřebu ani nutnost své vozidlo uvést do klidu a má jízda tímto úsekem je plynulá bez stání a zastavení. Jedná se o lesní úsek místní asfaltovou komunikaci.
A stejný dotaz mám i v případě, že se nejedná v druhém případě o zaměstnání, ale z mého trvalého bydliště tou samou cestou projíždím k nákupu denní potřeby (denní pečivo, chleba, zelenina), což v praxi znamená trvalé bydliště mám v okrese Most, prodejna – obchod s denním sortimentem je v okrese Most, celková délka od mého trvalého bydliště k obchodu je cca sedm kilometrů a jednom úseku cca 700 metrů místní lesní komunikace je hraniční okresů a katastrálně spadá do vedlejšího okresu Chomutov v tomto úseku není žádný objekt a průjezd je plynulý jak za cestou do obchodu tak cestou zpět do trvalého bydliště.

Děkuji
S přátelským pozdravem,
Antonín Herzán

posta, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

děkujeme za zaslání Vašeho emailu.

 

Tento e-mail je generován automaticky, proto na něj, prosím,
neodpovídejte.

 

Veškeré potřebné informace k vyhlášenému nouzovému stavu naleznete na
internetových stránkách ministerstva:

[1]https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-i...  

[2]https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-ok...

 

 

Věnujte, prosím, pozornost rovněž těmto zdrojům:

Ministerstvo zdravotnictví ČR (informace ke karanténě a testům)

[3]https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí (informace k vycestování českých občanů a
opatřením ostatních zemí)

[4]https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

[5]https://www.mpo.cz/

Ministerstvo dopravy:

[6]https://www.mdcr.cz

Cizinecká policie ČR:

[7]https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci individuální výjimky, nad
rámec výjimek stanovených v krizovém opatření vlády k omezení pohybu
přijatého usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, udělovány nebudou.

 

S pozdravem

Ministerstvo vnitra

 

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-i...
2. https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-ok...
3. https://koronavirus.mzcr.cz/
4. https://www.mzv.cz/jnp/
5. https://www.mpo.cz/
6. https://www.mdcr.cz/
7. https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Příjezdová komunikace v jiném okrese,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 5.3.2021 09:23:50
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05JDP8X.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05JTYI0
Spis. značka: MV- 38988-2/KM-2021
Odesilatel: M-KM
Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Antonín Herzán prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.