PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

I.) prosíme tímto o poskytnutí úplného a aktuálního seznamu úspěšných příjemců prostředků Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací. Na web stránce "eeagrants.cz" jsme nenalezli mezi příjemci organizace: NAPO (Národní asociace pacientských organizací), Česká společnost AIDS pomoc a diabetologickou střešní organizaci Diaktiv, o kterých máme informaci, že byli rovněž úspěšní.

Popřípadě žádáme o informaci, ve kterých programech v rámci Fondů EHP 2014-2021 byly výše uvedené organizace úspěšné.

Důvodem naší žádosti, je plánované oslovení úspěšných organizace za účelem projektu sdílení dobré praxe, směřujícího k většímu rozšíření povědomí o možnostech Fondů EHP směrem k pacientským organizacím.

II.) prosíme tímto o poskytnutí informace, zda je pro rok 2022, či roky následující, připravován obdobný program Zdraví z prostředků Fondů EHP.

Předem velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace
se sídlem Thámova 84, 186 00 Praha Karlín