příjemci prostředků z Fondů EHP, program Zdraví

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

I.) prosíme tímto o poskytnutí úplného a aktuálního seznamu úspěšných příjemců prostředků Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví „Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací. Na web stránce "eeagrants.cz" jsme nenalezli mezi příjemci organizace: NAPO (Národní asociace pacientských organizací), Česká společnost AIDS pomoc a diabetologickou střešní organizaci Diaktiv, o kterých máme informaci, že byli rovněž úspěšní.

Popřípadě žádáme o informaci, ve kterých programech v rámci Fondů EHP 2014-2021 byly výše uvedené organizace úspěšné.

Důvodem naší žádosti, je plánované oslovení úspěšných organizace za účelem projektu sdílení dobré praxe, směřujícího k většímu rozšíření povědomí o možnostech Fondů EHP směrem k pacientským organizacím.

II.) prosíme tímto o poskytnutí informace, zda je pro rok 2022, či roky následující, připravován obdobný program Zdraví z prostředků Fondů EHP.

Předem velice děkuji.

S přátelským pozdravem,

N. Geppertová

PROFESNÍ UNIE ČESKÉ REPUBLIKY, odborová organizace
se sídlem Thámova 84, 186 00 Praha Karlín