Příjem místostarosty za volební období 2014-2018

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám vás o informaci, jaký byl příjem včetně všech odměn Bc. Aleše Boháče, který byl v období 2014-2018 místostarostou obvodu Radvanice a Bartovice.

S přátelským pozdravem,

Ing. Pavel Kamas

Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Příjem místostarosty za volební období 2014-2018“, kterou jste 18.02.2019 16:57:06 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [emailová adresa].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava - Radvanice
tel: +420 599 416 100
e-mail: Instituce [Ostrava - Radvanice a Bartovice vyžaduje e-mail]
web: www.radvanice.ostrava.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu txt,htm,html,rtf,doc,docx,xls,xlsx,pdf,gif,jpg,jpeg,tif,tiff,xml,cal s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Zdražilová Kateřina, Městský obvod Ostrava - Radvanice a Bartovice

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám posíláme odpověď na žádost o poskytnutí informací ve věci
příjmu uvolněného člena Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a
Bartovice, č. j. RaB/01135/19.

 

S pozdravem

 

Mgr. Kateřina Zdražilová

vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí

 

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

odbor organizační a vnitřních věcí

Těšínská 281/87, 716 00 Ostrava Radvanice

T +420 599 416 103

E [1][emailová adresa]

W [2]www.radvanice.ostrava.cz

 

Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena
výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že
jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte
zprávu, včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste
zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo
zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh. Tato e-mailová
zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího
odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové
zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu
neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány
potřebné interní souhlasy a schválení v rámci příslušných orgánů
statutárního města Ostravy a příslušných orgánů městského obvodu Radvanice
a Bartovice. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně
sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného
smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato
e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na
náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani
žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu tisknout!!! Šetřeme naše životní
prostředí!!!

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.radvanice.ostrava.cz/