Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Skoupa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Přihlášení vozidla s řízením vlevo

Čekáme, až si Skoupa přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

je možné přihlásit osobní vozidlo, rok výroby 1995 s řízením vlevo? Jedná se o českého občana dlouhodobě žijícího na Kypru, který se sem vrací a rád by si přivezl své vozidlo. Co je k tomu potřeba.

děkuji

S přátelským pozdravem,

M. Skoupa

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 15.10.2015 15:54:50
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přihlášení vozidla s řízením vlevo

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 15.10.2015 15:54:50
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přihlášení vozidla s řízením vlevo

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

[1][FOI #4562 e-mail] ??

 

Naše čj. 333/2015-072-Z106/2

Vážený pane,

 

dne 15. 10. 2015 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno
Vaše podání  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), učiněné
prostřednictvím webového portálu [2]www.infoprovsechny.cz. Toto podání je
následujícího znění:

 

„…je možné přihlásit osobní vozidlo, rok výroby 1995 s řízením vlevo?
Jedná se o českého občana dlouhodobě žijícího na Kypru, který se sem vrací
a rád by si přivezl své vozidlo. Co je k tomu potřeba.“

 

V souvislosti s § 14 odst. 5 písm. b) InfZ  Vás vyzývám k upřesnění Vaší
žádosti, která je požadována.  Jedná se zejména o upřesnění, zda
požadujete informace týkající se dovozu vozidla s pravostranným řízením a
dále pak, zda se jedná o dovoz z jiného členského státu EU vzhledem k
tomu, že  Kypr je rozdělen na tureckou a řeckou část. Pokud tuto žádost
do 30 dnů ode dne doručení výzvy nedoplníte, bude bez dalšího rozhodnuto o
jejím odmítnutí.

 

Dovolte mi Vás rovněž upozornit, že pokud žádáte o informace
prostřednictvím InfZ, jste povinen v podání uvést Vaše celé jméno a
adresu bydliště. Proto Vás v souladu se zněním § 14 odst. 5 písm. a) InfZ
vyzývám  k písemnému doplnění uvedené žádosti o adresu bydliště.
Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost odložena. V případě, že žádost doplníte, bude Vaše žádost
vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy  Ministerstvo dopravy obdrží doplnění
žádosti (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ).

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[3][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4562 e-mail] ??
2. http://www.infoprovsechny.cz/
3. mailto:[email address]

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jedná se o řeckou část Kypru (EU) a o dovoz pravostranně řízeného vozidla (omlouvám se za chybu).

S přátelským pozdravem,

Skoupa Marcela
Praha 10
Pod Sychrovem 8

Ministerstvo dopravy

Dobrý den,

děkuji za upřesnění.

Přeji pěkný den, Jana Klenotová

ukázat citované pasáže

Ministerstvo dopravy

2 přílohy

[1][FOI #4562 e-mail] ??

 

Naše čj. 333/2015-072-Z106/4

 

Vážená paní,

 

dne 15. 10. 2015 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno
Vaše podání  dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), učiněné
prostřednictvím webového portálu [2]www.infoprovsechny.cz. Toto podání je
následujícího znění:

 

„…je možné přihlásit osobní vozidlo, rok výroby 1995 s řízením vlevo?
Jedná se o českého občana dlouhodobě žijícího na Kypru, který se sem vrací
a rád by si přivezl své vozidlo. Co je k tomu potřeba.“

 

V souvislosti s § 14 odst. 5 písm. a) a b) InfZ  jste byla dne 22. 10.
2015 vyzvána k doplnění povinných údajů a upřesnění žádosti. Téhož dne
jste doplnila povinné údaje a upřesnila žádost tak, že se jedná o řeckou
část Kypru (EU) a dovoz pravostranně řízeného vozidla.

 

Ministerstvo dopravy Vám k Vaší žádosti sděluje, že Zákon 239/2013 Sb.
(dále zákon) platný od 1. 1. 2015 novelizuje zákon 56/2001 Sb. a stanoví
podmínky pro schválení a registraci vozidel odlišné pro vozidla
z členského státu a ze států ostatních. S ohledem na skutečnost, že
vozidlo pochází ze státu EU, jsou pro registraci v ČR nutné zejména
původní registrační doklady z Kypru. Upozorňujeme, že je třeba předložit
originály těchto dokladů (v případě, že existují dva díly, je třeba
předložit oba dva). V rámci registrace můžete být ještě vyzvána k doplnění
technických údajů v rozsahu českých registračních dokladů.   

 

Vzhledem k zákonným požadavkům na bezpečnost silničního provozu a vzhledem
k faktu, že se jedná o vozidlo s opačným řízením, bude toto vozidlo
zaregistrováno pouze na základě níže uvedených požadavků:

 

Vozidlo bude upraveno z hlediska světelných zařízení a nepřímých výhledů
(zrcátka) pro provoz pravostranný, což bude doloženo technickým protokolem
z pověřené zkušebny o kontrole nepřímého výhledu z vozidla a doložením
nastavení světlometů pro pravostranný provoz.

 

Pověřené zkušebny:                           DEKRA Automobil a.s.

                                                           Türkova 1001

                                                           149 00  Praha 4

                                                           tel:
267 288 111

 

                                                           TÜV SÜD Czech
s.r.o.

                                                           Novodvorská
994/138

                                                           142 21  Praha 4

                                                           tel:
239 046 900

 

 

Dále Vám sdělujeme, že jediným příslušným úřadem pro registraci vozidla
 je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě bydliště žadatele
(tzn. odbory dopravy městských úřadů nebo magistrátů).  Přehled 
registračních míst s kontakty Vám zasíláme v příloze. Tento seznam
zveřejňujeme i na webu ministerstva
([3]http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/75D6D44E...).

 

 

Jak postupovat při  registraci, co je k tomu potřeba a další podrobnosti
k registraci najdete na webových stránkách Ministerstva dopravy
[4]www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Dovoz_registrace_a_schvalovani_vozidel/Registrace+vozidel/Jak+registrovat/,
případně  získáte přímo na příslušném obecním úřadě.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Jakub Stadler

ředitel

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

 

Vyřizuje:      Jana Klenotová, Oddělení komunikace s veřejností

                     Phone: +420 2251 31317,  Email:
[5][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4562 e-mail] ??
2. http://www.infoprovsechny.cz/
3. http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/75D6D44E...
4. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/D...
5. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Skoupa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.