Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr gajdacs prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

prihlaseni osobniho vozidla dovezeneho z Irska

Čekáme, až si Petr gajdacs přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Co mam vše udělat pro prihlaseni osobniho vozidla dovezeneho z Irska

S přátelským pozdravem,

Petr gajdacs

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 29.09.2020 20:16:17
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - prihlaseni osobniho
vozidla dovezeneho z Irska
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 29.09.2020 20:16:17
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - prihlaseni
osobniho vozidla dovezeneho z Irska
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Klenotová Jana, Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Petr Gajdacs                                                   e-mail:
[1][FOI #8404 e-mail] ??

 

 

Naše č. j. 305/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 29. 9. 2020 –
odpověď

 

Vážený pane,

 

Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 29. 9. 2020 doručena
prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 45375/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o sdělení „Co mam vše
udělat pro přihlášeni osobního vozidla dovezeného z Irska“.

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se nevztahuje na poskytování
informací o správném postupu v konkrétní životní situaci a výklad právních
norem. Tento zákon definuje způsob, jakým veřejná správa a veřejné
instituce sdílejí písemné záznamy. Prostřednictvím tohoto zákona se tedy
nelze dožadovat toho, aby instituce vysvětlovaly  právní normy a radily s
postupy v konkrétních životních situacích. Nicméně Ministerstvo dopravy se
rozhodlo reagovat mimo režim InfZ, a v rámci vstřícné správy Vám sděluje
následující.

Dle § 2 odst. 17 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je Irsko považováno
za tzv. členský stát. Pro dovoz a registraci silničního vozidla se tedy na
Irsko vztahují stejné požadavky jako na jiné státy EU.

Možnost zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel ČR
s Irskými registračními doklady je dána Směrnicí rady EU č. 1999/37/ES, o
registračních dokladech vozidel, která vychází z principu volného pohybu
zboží v EU.

Druhou možností je přivézt vozidlo s již přidělenými irskými registračními
doklady a značkami příslušnými pro vývoz vozidla.

Pro zápis dovezeného silničního vozidla do registru silničních vozidel
v ČR, je k žádosti dle § 6 odst. 5 výše zmíněného zákona nutné doložit
doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz
vozidla, osvědčení o registraci vozidla vydané jiným členským státem,
doklad o technické prohlídce a zelenou kartu vydanou dle zákona o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Vozidlo s řízením na pravé straně lze v ČR registrovat, ale pokud bylo
výrobcem původně určeno pro levostranný provoz, musí být k vozidlu doložen
technický protokol technické zkušebny potvrzující plnění požadavků pro
pravostranný provoz. Protože vozidlo musí při provozu v ČR svým provedením
odpovídat požadavkům pro pravostranný provoz, bude nutné před registrací
vyřešit nastavení světlometů pro pravostranný provoz, neboť jejich opačné
nastavení by mohlo v  provozu oslňovat. Také nastavení nepřímých výhledů
(zrcátek), by mělo být rovněž uzpůsobeno levostrannému provozu.

Ostatní náležitosti  při registraci vychází ze skutečnosti, že vozidlo
bylo naposledy registrováno v Irsku a jelikož se jedná o členský stát EU,
pak se neschvaluje technická způsobilost, ale pouze se provádí registrace
a postupuje se jako u běžného dovozu z libovolného členského státu (ust. §
6 zákona č. 56/2001 Sb.).

V případě registrace dovezeného silničního vozidla, Vám požadované
informace sdělí kterékoliv pracoviště registrace vozidel obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Seznam obecních úřadů s rozšířenou
působností naleznete zde:

[2]https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokume...

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [12]cid:image006.png@01D698CD.A8B28E00
    

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8404 e-mail] ??
2. https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokume...
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. https://www.countryforfuture.com/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petr gajdacs prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.