Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lubos Mička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

prihlaseni osobniho vozidla dovezeneho z Irska

Čekáme, až si Lubos Mička přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Dobry den,chtel bych se zeptat,jak spravne postupovat pri prihlaseni osobniho vozidla s pravostrannym rizenim jehoz jsem majitelem a v soucasne dobe pracuji v Irsku a chtel bych se vratit zpet do CZ a sve osobni auto porizene v Irsku si privezt taky a radne jej zaregistrovat v CZ,dekuji Vam za odpoved.Mička

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 3.3.2016 21:20:02
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - prihlaseni osobniho vozidla dovezeneho z Irska

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 3.3.2016 21:20:02
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - prihlaseni osobniho vozidla dovezeneho z Irska

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Luboš
Mička                                                                    
e-mail:  [1][FOI #4962 e-mail] ??

                                                                                                             

Věc: Podání ze dne 3. 3. 2016 – odpověď

 Vážený pane,

 Ministerstvo dopravy obdrželo Vaše podání ze dne 3. 3. 2016 označené jako
„Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen "InfZ"), které bylo zaevidováno podatelnou
ministerstva téhož dne pod č.p. 12213/2016-MD-CKDP. V tomto podání
požadujete- cit.:  

 „chtel bych se zeptat,jak spravne postupovat pri prihlaseni osobniho
vozidla s pravostrannym rizenim jehoz jsem majitelem a v soucasne dobe
pracuji v Irsku a chtel bych se vratit zpet do CZ a sve osobni auto
porizene v Irsku si privezt taky a radne jej zaregistrovat v CZ.“.

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon
se vztahuje na poskytování informací o úřadech jako takových a nikoliv na
řešení životních situací, vytváření nových informací, resp. výkladu
právních norem.  

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, zasíláme Vám vysvětlení
vycházející z podkladů věcně příslušného Odboru provozu silničních
vozidel, na který se můžete v případě dalších dotazů v této věci obrátit.
(Viz: 
[2]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...).

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:

Vzhledem k tomu, že Irsko je členským státem EU, je postup přeregistrace
vozidla do České republiky pouze registračním úkonem, ke kterému
potřebujete registrační doklady ze státu původu a dále doklad o technické
prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo,  protokol o
evidenční kontrole silničního vozidla, zelenou kartu vydanou podle zákona
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Nemá-li provozovatel
silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky potřebuje doklad
o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce
přechodného pobytu a dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro
vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu.

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o vozidlo s  pravostranným řízením jak
uvádíte, musí být k navíc vozidlu doložen technický protokol technické
zkušebny potvrzující plnění požadavků pro pravostranný provoz. Protokol
musí především obsahovat posouzení osvětlení vozidla, nepřímých výhledů,
atd.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[4][email address] | [5]+420 225 131 317
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4962 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[email address]
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lubos Mička prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.