Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdena Věchtíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Zdena Věchtíková

Povinný subjekt: Ministerstvo zahraničních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Co potřebuji vyřídit, aby mohl přicestovat partner cizinec z Tuniska z Djerba?

S přátelským pozdravem,

Zdena Věchtíková

info MZV, Ministerstvo zahraničních věcí

2 přílohy

Dobrý den,
v příloze Vám poskytujeme informaci na základě Vaší žádosti obdržené dne
16.9.2020 v souladu se  zákonem č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

(See attached file: pí Věchtíková_poskytnutí.docx)

Děkujeme za potvrzení přijetí.

S pozdravem
Markéta Kašíková
Odbor komunikace/Communication Department
Oddělení internetové prezentace a komunikace s veřejností/Online and
Public Communications Unit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 751, fax: +420 224 182 044
e-mail: [1][emailová adresa], [2]www.mzv.cz
[3]http://www.mzv.cz/public/a1/ff/75/199964...

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mzv.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zdena Věchtíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.