Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Kolik případů podezření porušení obecně závazné vyhlášky 4/2017 o používání pyrotechnických výrobků v hl. m. Praze v platném znění řešila MP v období od 31. 12. 2021 do 1. 1. 2022?

2. Jakým způsobem byly tyto případy řešeny? Tj. např. blokovou pokutou, předáním do správního řízení, domluvou na místě atd.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Dne 1. 1. 2022 jsem Městskou policii hl. m. Prahy (dále jen povinný subjekt) požádal o informace týkající se přestupků souvisejících se zákazem používání pyrotechniky.

Přestože lhůta pro zaslání odpovědi již uplynula, povinný subjekt na žádost nijak nereagoval. Nezbývá mi tedy, než abych podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím podal tuto stížnost a žádám nadřízený orgán, aby povinnému subjektu přikázal, aby žádost vyřídil.

Michal A. Valášek

Hybnerová Jindra - KŘMP referent, Městská policie hl. m. Prahy

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : MEPOX016H0QW
Značka : MPPH 7137/2022
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancelář ředitele
Věc : Odpověď na stížnost - žádost dle zák. 106/1999 Sb. - Valášek
Věc podrobně : Odpověď na stížnost - žádost dle zák. 106/1999 Sb. - Valášek
Datum podání : 18.1.2022