ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

předložte
1)celkový počet přestupkovou komisí projednávaných případů na léta
2011,2012,2013,2014,2015 a 2016
2) celkovou částku v příslušném roce přestupcům uložených pokut.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 734/2017 ze dne 6. 3. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Přestupkové komise

Pane, paní,

 

1)      Celkový počet přestupkovou komisí projednaných případů na léta :

2011 (38 přestupků), 2012 (34 přestupků), 2013 (33 přestupků), 2014 (35
přestupků), 2015 (28 přestupků) a 2016 (37 přestupků)

 

2)      Celkovou částku v příslušném roce přestupcům uložených pokut :

2011 (1.000,- Kč), 2012 (7.000,- Kč), 2013 (0,- Kč), 2014 (6.200,- Kč),
2015 (1.400,- Kč) a 2016 (34.000,- Kč).

 

Ing. Josef Klouda

tajemník