Pavel Dobiáš

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně podmínek k přestěhování dcery s dítětem z Německa do České republiky. Dcera je rozvedená, má stále české občanství i trvalý pobyt v Čr. Dítě má taky české občanství. Nyní jí končí pracovní poměr v Německu. Našla si novou práci v České republice a měla by nastoupit již k 1. červenci. Situace se stěhováním vybavení bytu a osobních věcí se ale zkomplikovala současnou situací. Zatím jí není zcela jasné, za jakých podmínek by bylo možno zajistit toto přestěhování českou stěhovací firmou cestou do Německa a zpět do České republiky.
Děkuji předem za případné upřesňující informace.
S přátelským pozdravem,

Pavel Dobiáš

posta, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

děkujeme za zaslání Vašeho emailu.​ Pokud nespadá do kompetence MV, nebude
na něj z kapacitních důvodů v krizové situaci dále reagováno.

 

Tento e-mail je generován automaticky, proto na něj, prosíme,
neodpovídejte.

 

Veškeré potřebné informace k cestování a kontakt na infolinky naleznete na
internetových stránkách ministerstva [1]https://www.mvcr.cz/koronavirus.

 

Upozorňujeme, MV ČR individuální výjimky k cestování neuděluje; výjimky
jsou stanoveny v [2]Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne
15. května 2020. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají
k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a [3]Ministerstvo
zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR
testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci [4]Ministerstva zdravotnictví.

 

Informace pro cizince, kteří potřebují řešit své pobytové záležitosti,
naleznete zde:

[5]https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...

 

Věnujte, prosím, pozornost rovněž těmto zdrojům:

Ministerstvo zdravotnictví ČR (informace ke karanténě a testům)

[6]https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí (informace k vycestování českých občanů a
opatřením ostatních zemí)          

[7]https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

[8]https://www.mpo.cz/

Ministerstvo dopravy:

[9]https://www.mdcr.cz

Cizinecká policie ČR:

[10]https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

 

Dále Vás prosíme, abyste nezasílali dotazy, týkající výše uvedené
problematiky,

na adresu [11]Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail].

 

S pozdravem

Ministerstvo vnitra

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/koronavirus
2. https://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-o...
3. https://www.mzv.cz/jnp/
4. https://www.mzcr.cz/
5. https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...
6. https://koronavirus.mzcr.cz/
7. https://www.mzv.cz/jnp/
8. https://www.mpo.cz/
9. https://www.mdcr.cz/
10. https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...
11. mailto:Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Přestěhování z Německa do České republiky,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 27.5.2020 10:45:09
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX051EU83.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Kancelář ministra vnitra - stížnosti, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

            Vašemu dotazu na možnost přestěhování z Německa do České
republiky českou stěhovací firmou Vám sdělujeme, že problematika
přeshraničního styku z hlediska protiepidemiologických opatření spadá do
působnosti Ministerstva zdravotnictví, Ministerstvo vnitra pak tato
opatření v praxi realizuje.

 

Do Německa je možné cestovat pouze za účelem návratu do země jako místa
obvyklého bydliště, za účelem výkonu ekonomické činnosti, sloučení rodiny,
nebo ze závažných důvodů. Kontrolu provádí namátkově na  hranicích němečtí
policisté, je na uvážení policisty, zda je důvod cesty dostatečně
závažný. Pokud usoudí, že nikoliv, cestujícímu není vstup povolen.

 

V současnosti platí Ochranné opatření Min. zdravotnictví zveřejněné zde:

 

[1]https://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-o...

 

Další informace jsou na webu Ministerstva vnitra zde:

 

[2]https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravi...

 

Je nutno též přihlížet k pravidlům pro vstup do Spolkové republiky Německo
– k tomu naleznete informace zde

 

[3]https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/...

 

a zejména zde na stránkách Ministerstva zahraničních věcí:

 

[4]https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzit...

 

[5]https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konz...

 

 

 

Mgr. Karin Drncová

Ministerstvo vnitra

 

References

Visible links
1. https://www.mzcr.cz/dokumenty/ochranne-o...
2. https://www.mvcr.cz/soubor/tabulka-pravi...
3. https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/...
4. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzit...
5. https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konz...