Přestavba železničního uzlu Brno

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii materiálu Přestavba železničního uzlu Brno pro jednání Vlády ČR dne 3.6.2015

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 4.6.2015 13:13:49
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přestavba železničního uzlu Brno

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 4.6.2015 13:13:49
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přestavba železničního uzlu Brno

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

ČJ: 179/2015-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci kopie materiálu Přestavba železničního uzlu
Brno
 

 

Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Požádal
jste o zaslání kopie materiálu Přestavba železničního uzlu Brno pro
jednání Vlády ČR dne 3.6.2015.

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši žádost zaevidovanou 4. 6. 2015
pod č. p. 28448/2015-MD-CKDP a zasíláme Vám odpověď na základě informací
Odboru infrastruktury a územního plánu. Požadovaný materiál najdete
v příloze.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz