Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Zbořil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Michal Zbořil

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý den, mám doma moped ZVL Babetta 210 (nepodléhá technické kontrole) a hodlám jej trochu upravovat (vzhledově), je dovoleno použít jiné zadní světlo, nádrž a její uchycení na výztuhu rámu v podobě tyče přivařené mezi sedlem a krkem řízení (nemá vliv na funkčnost rámu, bezpečnost provozu, nemění maximální nosnost vozidla a nemá ostré hrany) ? Nové zadní světlo bude homologováno, nádrž bude z jiného, stejně starého, motocyklu. Popřípadě čemu se vyvarovat?

Děkuji S pozdravem Zbořil.

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 3.10.2018 17:40:12
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Přestavba mopedu

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 3.10.2018 17:40:12
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Přestavba mopedu

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Č.j. 321/2018-072-Z106/2

 

Věc: Výzva k doplnění žádosti podle §14 odst. 5 písm. a) InfZ

 

 

Vážený pane,

 

dne 3. 10. 2018 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, Vaši
žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Tato žádost
byla zaregistrována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
45746/2018-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnout – cit.: „…moped ZVL
Babetta 210 (nepodléhá technické kontrole) (…) je dovoleno použít jiné
zadní světlo, nádrž a její uchycení na výztuhu rámu v podobě tyče
přivařené mezi sedlem a krkem řízení (nemá vliv na funkčnost rámu,
bezpečnost provozu, nemění maximální nosnost vozidla a nemá ostré hrany) ?
Nové zadní světlo bude homologováno, nádrž bude z jiného, stejně starého,
motocyklu. Popřípadě čemu se vyvarovat?

      

InfZ předepisuje, jaké údaje je nutné uvést v žádosti dle tohoto zákona. §
14 odst. 2 InfZ obsahuje taxativní výčet požadavků pro identifikaci
žadatele, konkrétně, že „…fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení,
datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k
trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od
adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.“

 

Tyto údaje jsou nutné nejen k identifikaci žadatele pro žádost
o poskytnutí informací, ale zejména pro případné vydání rozhodnutí.
Jelikož Vaše žádost ze dne 3.10.2018 neobsahuje povinné identifikační
údaje tak, jak je stanovuje § 14 odst. 2 InfZ,  vyzýváme Vás proto v
souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ k písemnému doplnění žádosti.
Konkrétně se jedná o doplnění Vašeho data narození, neboť v textu žádosti
jste uvedl cit.: „Datum narození: 2018-10-25“, což je evidentně chybný
údaj.

 

Nedoplníte-li svou žádost do třiceti dnů ode dne doručení této výzvy, bude
Vaše žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. a) InfZ odložena. V případě, že
žádost doplníte (zasláním na tento e-mail, nebo viz
[1]https://www.mdcr.cz/Kontakt), bude Vaše žádost vyřízena v souladu s
ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., tedy do 15 dnů.

 

S pozdravem

 

 

Vojtěch Jirovec  
Odbor komunikace, oddělení komunikace s veřejností
   
[2]logo  
[3]+420 225 131 313  
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz  
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1  
 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.mdcr.cz/Kontakt
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Zbořil prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.