Přerušení světelné signalizace na Strossmayerově náměstí

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o informace týkající se zkušebního přerušení světelné signalizace na Strossmayerově náměstí.

1. Jakým konkrétním postupem hodlá MČ Praha 7 zjišťovat, zda došlo ke "zlepšování dopravní prostupnosti městské části Praha 7 a snižování zdržení chodců i vozidel", které jsou deklarovaným cílem tohoto experimentu?

2. Obsahuje toto zjišťování nějaká objektivně měřitelná kritéria? Pokud ano, jaká? Jaké byly jejich hodnoty před zahájením experimentu?

3. Jaké výsledky bude MČ Praha 7 považovat za úspěšné (a stav navozený experimentem za žádoucí pro trvalý provoz) a jaké za neúspěšné (a podporující návrat do původního stavu)?

4. Jak dlouho má tento experiment trvat? Kdo, kdy a jakým způsobem bude jeho výsledky vyhodnocovat?

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

2 přílohy

Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.cz