Přerušení světelné signalizace na Strossmayerově náměstí

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o informace týkající se zkušebního přerušení světelné signalizace na Strossmayerově náměstí.

1. Jakým konkrétním postupem hodlá MČ Praha 7 zjišťovat, zda došlo ke "zlepšování dopravní prostupnosti městské části Praha 7 a snižování zdržení chodců i vozidel", které jsou deklarovaným cílem tohoto experimentu?

2. Obsahuje toto zjišťování nějaká objektivně měřitelná kritéria? Pokud ano, jaká? Jaké byly jejich hodnoty před zahájením experimentu?

3. Jaké výsledky bude MČ Praha 7 považovat za úspěšné (a stav navozený experimentem za žádoucí pro trvalý provoz) a jaké za neúspěšné (a podporující návrat do původního stavu)?

4. Jak dlouho má tento experiment trvat? Kdo, kdy a jakým způsobem bude jeho výsledky vyhodnocovat?

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

2 přílohy

Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.cz

Pořízka Jiří Bc.,

3 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737 660 669

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

Úřad městské části Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular