Přepočet zásob odkaliště Cínovec

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo životního prostředí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopii Závěrečné zprávy Přepočet zásob odkaliště Cínovec - Li rudy, Geomet. s.r.o. kterou
Komise pro projekty a závěrečné zprávy doporučila přijmout a schválit jako dostatečný podklad pro změnu ve státní bilanci zásob na svém 1175. zasedání dne 7. 6. 2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Přepočet zásob odkaliště Cínovec" byl přijat dne 24.03.2017 pod evidenčním číslem 0000658904 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Ministerstvo životního prostředí

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v příloze emailu Vám zasílám rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací
ve věci poskytnutí kopie závěrečné zprávy "Přepočet zásob odkaliště
Cínovec - Li rudy", č. j. 21840/ENV/17, jak jste ve své žádosti požadoval.
Podle  § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb. si Vás dovoluji požádat o
potvrzení doručení našeho emailu.
V případě výše zmíněného rozhodnutí bohužel nemůžeme vyhovět Vašemu
požadavku neuvádět Vaše osobní údaje, v rozhodnutí musíme identifikovat
žadatele adresou i datem narození a postupovat standardní cestou. V
případě zveřejnění rozhodnutí doporučujeme Vaše osobní údaje znečitelnit.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz