Přepis ze zasedani

Dotaz byl odmítnut ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA.

Povinný subjekt: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí detailního přepisu ze zasedání bankovní rady konané dne 07.11.2013.

Abych předešel případnému nedorozumění, co myslím detailním přepisem, upozorňuji, že to není shrnující zápis z jednání, který je již k dispozici na webu ČNB. Žádám o detailní přepis, který je normálně zveřejňován po šesti letech ode dne konání zasedání.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem absolvoval právní konzultaci, ze které vyvozuji, že na základě ustanovení Zákona o svobodném přístupu k informacím je ČNB povinna mé žádosti vyhovět. Pokud nesouhlasíte a hodláte mou žádost s právním opodstatněním odmítnout, uveďte prosím podrobné právní odůvodnění.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

1 příloha

Toto je automaticka odpoved na Vas email

Zprava byla prijata Ceskou narodni bankou.
The message has been received by the Czech National Bank.


From: [FOI #666 e-mail] ??
Sent: Thu Nov 21 12:27:38 CET 2013
To: Instituce [ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA vyžaduje e-mail]
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Přepis ze zasedani

Žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Žadatel:
[redacted]

Žádám o následující informaci:

Povinný subjekt: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí detailního přepisu ze zasedání bankovní rady konané dne 07.11.2013.

Abych předešel případnému nedorozumění, co myslím detailní přepisem, upozorňuji, že to není shrnující zápis z jednání, který je již k dispozici na webu ČNB. Žádám o detailní přepis, který je normálně zveřejňován po šesti letech ode dne konání zasedání.

Vezměte prosím na vědomí, že jsem absolvoval právní konzultaci, ze které vyvozuji, že na základě ustanovení Zákona o svobodném přístupu k informacím je ČNB povinna mé žádosti vyhovět. Pokud nesouhlasíte a hodláte mou žádost s právním opodstatněním odmítnout, uveďte prosím podrobné právní odůvodnění.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #666 e-mail] ??

Vámi poskytnutá informace bude zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Účelem této služby je umožnit komukoliv svobodný přístup k informacím. DŮRAZNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE VE SVÉ ODPOVĚDI ANI DO PŘÍLOH NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TAZATELE (ADRESU NEBO DATUM NAROZENÍ). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Děkujeme.

Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti nebo jiným posouzením
žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, beru na vědomí,
že jste splnili svou povinnosti podle výše uvedeného zákona.
Datum podání:

21/11/2013
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami ? ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Sken dopisu zaslaného tazateli poštou.

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Odvolání zaslané tazatelem povinnému subjektu

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

20/2/2014

Dobrý den,

v příloze najdete rozhodnutí o rozkladu.

S pozdravem

 

Odbor komunikace

Česká národní banka

 

 

 

 

References

Visible links
1. blocked::[1]http://www.cnb.cz/
[2]http://www.cnb.cz/

References

Visible links
1. http://www.cnb.cz/
2. http://www.cnb.cz/

Informace pro všechny,

1 příloha

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--