Přepis stenozáznamu ZZ na web MČ Praha 5

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Martin Šváb

Povinný subjekt: Městská část Praha 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dne 16.5.2013 jsem od MČ Praha 5 obdržel zamítavou odpověď na podnět k uveřejňování přepisu stenozáznamu z jednání zastupitelstava MČ Praha 5 na webu Městské části. Viz dopisy č.j. MC05 29996/2013 a MC05 30176/2013.
Bylo mi sděleno, že se touto otázkou příslušné orgáíny již zabývají a o výsledku budu informován. Zatím nic nového.
Sděluji vám, že uveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva, interpelací zastupitelů, interpelací občanů, včetně usnesení zastupitelstva i s podklady je běžnou praxí Magistrátu hl. města Prahy, a to včetně plných jmen interpelujících.
Doporučuji proto Úřadu MČ5 převzetí tohoto systému, včetně písemných souhlasů interpelujících s uveřejněním záznamů jejich vystoupení. Tento postup by přispěl ke zprůhlednění činnosti ÚMČ5 pro občany.
Žádám zvořile o stanovisko k tomuto podnětu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Martin Šváb

Havel Tomáš, JUDr., Městská část Praha 5

1 příloha

 

Vážený pane,

 

dne 21. 11. 2013 jste podal prostřednictvím elektronické podatelny Městské
části Praha 5 žádost o informace dle příslušných ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to v následujícím
znění:

Dne 16.5.2013 jsem od MČ Praha 5 obdržel zamítavou odpověď na podnět k
uveřejňování přepisu stenozáznamu z jednání zastupitelstava MČ Praha 5 na
webu Městské části. Viz dopisy č.j. MC05 29996/2013 a MC05 30176/2013.

Bylo mi sděleno, že se touto otázkou příslušné orgáíny již zabývají a o
výsledku budu informován. Zatím nic nového.

Sděluji vám, že uveřejnění záznamů z jednání zastupitelstva, interpelací
zastupitelů, interpelací občanů, včetně usnesení zastupitelstva i s
podklady je běžnou praxí Magistrátu hl. města Prahy, a to včetně plných
jmen interpelujících.

Doporučuji proto Úřadu MČ5 převzetí tohoto systému, včetně písemných
souhlasů interpelujících s uveřejněním záznamů jejich vystoupení. Tento
postup by přispěl ke zprůhlednění činnosti ÚMČ5 pro občany.

Žádám zvořile o stanovisko k tomuto podnětu.

 

Jak sám uvádíte, nejedná se o žádost o informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Napříště Vás
v tomto ohledu zdvořile žádám, aby jste nevyužíval webového portálu, který
je primárně určen pro oblast žádostí o informace. Jen připomínám, že dle
ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká
dotazů na názory a budoucí rozhodnutí. Úřad městské části Praha 5 se dále
řídí ustanovením § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle
kterého posuzujeme Vaše podání dle skutečného obsahu a nikoliv na základě
jeho označení. Váš opakovaný podnět byl postoupen vedení Úřadu městské
části Praha 5.

 

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem   

 

[1]logo_p5mc_small

 

JUDr. Tomáš Havel

asistent tajemníka

 

Kancelář tajemníka

tel: 257000856

email: [email address]

 

References

Visible links