Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Překážka na obecní komunikaci

Čekáme, až si Martin přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Dobrý večer, bohužel nevim přesně jak napsat svůj dotaz, zaráží mě dlouhodobě, že na místní komunikaci je sousedův plot, a nikdo s tim nic nedělá i když jsem celou situaci řešil z krajem, tak mi to vždy přineslo jen že je to v řízení z městem, bohužel se mi zdá že ve městě vládne klientelismus, protože vše je jasné i v dokumentech, celou věc by bylo lepší vam poslat aby jste byli seznameni z danou věcí, proto bych se chtěl s Vámi domluvit jak dále postupovat. Neustále vyměřují a vyměřují a nic se neděje.

S přátelským pozdravem,

Martin

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 30.10.2018 20:00:54
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Překážka na obecní komunikaci

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 30.10.2018 20:00:54
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Překážka na obecní komunikaci

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

 

e-mail: [1][FOI #7548 e-mail] ??

 

Naše čj. 361/2018-072-Z106/2

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30. 10. 2018 –
odpověď

 

  Vážený pane,

            Ministerstvu dopravy (dále jen „MD“) byla dne 30. 10. 2018
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále
také jako „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována téhož
dne pod č. p. 50517/2018-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o  – cit.:
„…zaráží mě dlouhodobě, že na místní komunikaci je sousedův plot, a nikdo
s tim nic nedělá i když jsem celou situaci řešil z krajem, tak mi to vždy
přineslo jen že je to v řízení z městem, bohužel se mi zdá že ve městě
vládne klientelismus, protože vše je jasné i v dokumentech, celou věc by
bylo lepší vam poslat aby jste byli seznameni z danou věcí, proto bych se
chtěl s Vámi domluvit jak dále postupovat. Neustále vyměřují a vyměřují a
nic se neděje…“ 

 

Žádost o radu, jak postupovat ve sporu o pozemek, respektive o možném
neoprávněném záboru veřejného prostranství, bohužel nespadá pod informační
zákon. Ten zjednodušeně řečeno řeší pouze situace, kdy lidé požadují po
úřadu kopii již dříve vypracovaného dokumentu. Ministerstvo dopravy se
sporem, který se týká komunikace nižší třídy v Janově, doposud nezabývalo
(Z dotazu vyplývá, že se jedná o komunikaci nižší třídy a do kompetencí
resortu dopravy spadají pouze dálnice a silnice I. třídy.) V tuto chvíli
je tak věc skutečně v kompetenci samosprávy.

Co by však bylo ve Vaší věci možné, tak například obrátit se na některou
místní nebo jinou blízkou právní poradnu z města, kde bezplatné právní
poradny fungují, popř. oslovit advokátní kancelář. Další možnost je podat
formální podnět na tu samosprávu, která má komunikaci ve správě (z Vašeho
popisu se však nedá jednoznačně vyvodit, jak byl dosavadní průběh k věci a
o kterou komunikaci jde). Popřípadě můžete zvážit i podnět ombudsmanovi,
pokud již formální podnět byl podán a úřad se jím dostatečně nezabýval.

 

Z povahy věci však nezbývá Ministerstvu dopravy, než žádost podle § 14
odst. 5 písm. c) InfZ odložit. Vzhledem k tomu, že není jednoznačné, o
jakou komunikaci jde, nelze bezprostředně odkázat na jiný povinný subjekt,
v jehož působnosti předmětná komunikace je.

 

Poučení:

 

Proti vyřízení žádosti lze podle § 16a odst. 1 písm. b)  zákona
č. 106/1999 Sb. podat stížnost, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení
sdělení o odložení (§ 16a odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.).  Lhůta
k podání stížnosti se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo
sdělení účastníku řízení oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na
sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní
den. V případě, že byla písemnost uložena u provozovatele poštovních
služeb a nebyla dříve adresátem vyzvednuta, považuje se desátý den
od připravení písemnosti k vyzvednutí za den doručení. Lhůta k podání
stížnosti počíná v takovém případě běžet dnem následujícím po uplynutí
desátého dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí. Stížnost se
podává u správního orgánu, který věc odložil, na adrese: Ministerstvo
dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha. O stížnosti rozhoduje
ministr dopravy.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7][IMG]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7548 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. https://spolecnestoleti.cz/cs

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.